Intensywny kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią

Opis Intensywny kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią

Intensywny kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią pozwala na bardzo szybkie robienie postępów w nauce języka obcego. Metoda bezpośrednia opiera się na naturalnym trybie nabywania kompetencji we wzajemnym komunikowaniu się. Kursanci najpierw uczą się słuchać i mówić, by następnie czytać i pisać. Główną część lekcji stanowią krótkie i szybkie pytania lektora, na które słuchacz musi odpowiedzieć w ściśle określony sposób. Dodatkowym atutem są częste powtórki materiału i zaangażowanie każdego z uczestników, stymulowane przez odgórne kierownictwo prowadzącego zajęcia.

Częstotliwość spotkań wspomaga szybkość uczenia się kursantów, którzy realizują program oparty na podręcznikach Direktes Deutsch.

Cały cykl szkoleniowy bazuje na tym, aby oprócz określonej wiedzy wypracować w uczestnikach odpowiednie nastawienie psychiczne. Pewność siebie w poprawnym używaniu języka osiągana jest poprzez częste ćwiczenia werbalne oraz ich bieżące korygowanie w atmosferze troski o odbiorcę (a nie wytykanie jego błędów).

Czas trwania kursu

Zajęcia mają miejsce trzy razy w tygodniu. Składają się z dwóch pięćdziesięciominutowych lekcji.

Cel kursu

Nauka zasad gramatyczno-leksykalnych języka niemieckiego. Stałe wzbogacanie zasobu słownictwa. Poprawne używanie wybranych konstrukcji. Swoboda wypowiedzi w zakresie poznanych treści. Umiejętność uczestniczenia w konwersacji po niemiecku. Niwelowanie napięć psychicznych związanych z używaniem języka niemieckiego. Otwartość wypowiedzi, szczególnie w rozmowie z osobami, dla których język niemiecki jest mową ojczystą.

Program kursu

W celu poznania dokładnych szczegółów programu należy skontaktować się z organizatorem.

Lokalizacja

Perfekt - szybka nauka języków
ul. Gdańska 62
85-021 Bydgoszcz

Lokalizacja na mapie Intensywny kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią

Opinie Intensywny kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne z kategorii Kursy języka niemieckiego